Процес становлення будь-яких наук і мистецтв – це історія знаменитих шкіл, видатних вчителів та їх учнів. Більше того, лише школа, будучи ієрархічно організованою, над особистісною і є тією єдиною нескінченно триваючою в часі спільнотою яка здатна накопичувати, трансформувати та передавати знання. Саме через свою замкнутість та інтимність вона здатна формувати хранителів і носіїв традиції, які будуть здатні не тільки опановувати досягнуте попередниками, але й зробити крок ще далі у незвідані простори мистецтва. Ще видатний український педагог К. Д. Ушинський (1823-1871) зазначив, що опанування знаннями та вміннями повинно відрізнятися фундаментальністю та міцністю, а істинна школа повинна піклуватися про те, щоб давати ці глибокі й фундаментальні знання і вміння. Саме такою була ідея створення «Школи карате Ґодзю-рю» – закладу нової формації, а саме, суспільного навчального закладу який би давав ґрунтовні знання, вміння та освіту з ґодзю-рю карате. Виступаючи одним із чинників на освітянській ниві, поруч з іншими типами навчальних закладів, ми базуємо свою діяльність саме на тих сильних сторонах суспільної освіти, які мають вигідні переваги над іншими її формами.

  Пропагуючи своєю практичною діяльністю пріоритетну роль ґодзю-рю карате у гармонійному розвитку особистості та зміцненню здоров’я громадян, ми тим самим не тільки формуємо у суспільстві культуру здорового способу життя, але і зміцнюємо генофонд української нації. Крім того, метою нашої діяльності є збереження ґодзю-рю як надбання і культурної спадщини людства, забезпечення та сприяння розвитку його рівня викладання і масовості.

  Стосовно нашої Школи можна часто вживати термін «вперше» і це стосується не тільки Рівненщини, тут беззаперечно, але мабуть й усієї України. Так, вперше на Рівненщині було створено прекрасну, спеціалізовану навчально-тренувальну базу для вивчення ґодзю-рю карате. Це дало змогу повноцінно навчати дітей різного віку, молодь, дорослих, а також проводити змагання обласного масштабу та різноманітні заходи включно аж до міжнародних семінарів. Були створені комфортні умови для батьків які привели дітей на заняття та для глядачів що прийшли на захід.

  Вперше з поміж усіх карате-організацій ми розробили свою власну структурно-функціональну модель навчально-тренувального та виховного процесу. Згідно цієї моделі увесь наявний учбовий матеріал було розміщено у тринадцяти інваріантних і чотирьох варіативних розділах. Навчальний рік у нашій Школі поділений на два семестри і триває десять місяців з вересня по червень. Протягом усього навчального року відбувається оцінювання рівня знань учнів із виставленням семестрових та річних оцінок. Все це дає змогу учням якісно опановувати навчальні програми, батькам чітко бачити увесь навчально-тренувальний та виховний процес своєї дитини, а нам адекватно реагувати, корегувати, контролювати та покращувати рівень викладання ґодзю-рю.

 Увесь наявний контингент наших учнів має вікову та кваліфікаційну диференціацію. Для цього вперше на Рівненщині ми запровадили поділ тих хто вивчає карате за віком та кваліфікацією. Відповідно, були створені групи «оздоровчої підготовки» вік 3, 4-5 років; групи «попередньої підготовки» вік 6-8 років; групи «попередньої базової підготовки» вік 9-11 років; групи «спеціалізованої базової підготовки» вік 12-14 років; групи «підготовки вищих досягнень» віком 15 років і старші.

 Кожна з вищеназваних навчальних груп має свої програми підготовки і атестації які розроблені та адаптовані у «Школі карате Ґодзю-рю» з урахуванням кваліфікаційно-вікових і фізіологічних особливостей учнів.

 Базуючи у весь навчальний процес на науковій основі, з урахування усіх педагогічних і науково-методичних технологій, можна з упевненістю сказати: «Ми розвиваємо наукове ґодзю-рю!». І саме тому навчання у нашій Школі вигідно відрізняється від усіх карате-організацій, навіть тих, хто споріднений з нами напрямком ґодзю-рю.